Alapítva: 1998

E-learning tananyagok fejlesztése

Egyik legmeghatározóbb tevékenységünk online tananyagok kialakítása. A megrendelői igények, valamint a hatékony ismeretátadás ismérveit figyelembe véve alakítjuk ki e-learning tananyagainkat. 

Büszkék vagyunk arra, hogy eddigi pályafutásunk alatt ügyfeleinknek több mint 200 online tananyagot fejleszthettünk.

Tananyagfejlesztési projektjeink megvalósítási folyamata:

I. Fázis: Alapok tisztázása:

 • A tananyag funkcionalitásának egyeztetése.
 • A tananyag arculati elemeinek, kezelésének egyeztetése.
 • Tananyag keret elkészítése, a megrendelő arculati kézikönyvének, illetve igényeinek megfelelően.

II. Fázis: Forgatókönyv elkészítése:

 • o Forrásanyag átadása a forgatókönyvíráshoz, ezzel egy időben konzultáció biztosítása a forgatókönyv alapvető kérdéseinek tisztázásához. (Célközönség, technikai korlátozások, módszertani elvek, esetleges anyagi korlátok…)
 • o Forgatókönyv megírása, esetleges telefonon történő konzultáció a szakmai lektorral.
 • o Forgatókönyv átadása a megrendelőnek.
 • o Forgatókönyv jóváhagyása

III. Fázis: Kivitelezés:

 • Tananyag lejátszó keret elkészítése a megrendelő által adott arculati kézikönyv, és az előzetesen egyeztetett funkcionális kívánalmak alapján.
 • Multimédia elemek prototípusának elkészítése.
 • A prototípusok megrendelő általi elfogadása.
 • Multimédia elemek fejlesztése, szöveges elemek tördelése, átalakítása.
 • Az elkészült elemek integrálása a lejátszó keretbe.
 • Funkcionális tesztelés

IV. Fázis: Hibajavítás, átadás:

 • Megrendelői tesztelés a forgatókönyv alapján, hibajegyzék átadása.
 • Tananyag javítása.
 • A tananyag megrendelői elfogadása.
 • Mesterpéldány elkészítése, átadása. (SCORM verzió, offline verzió)

Igény szerint a tananyag használatát is tutoráljuk, az alkalmazás során megjelenő módosítások átvezetésével. Tananyagainkhoz amennyiben szükséges hosztolt keretrendszert is tudunk biztosítani.

Referencia listáért, további információkért keressen bennünket! Szívesen állunk rendelkezésre!

X