Alapítva: 1998

Képzési monitoring, projektvezetés

Partnereinkkel együttműködésben, a következő oktatási adminisztrációs feladatok elvégzésében tudjuk segíteni ügyfeleinket:

 • Online oktatások esetén a keretrendszer által nyilvántartott adatok alapján kimutatások készítése, igazolások, tanúsítványok kiállítása.
 • Projekt alapú oktatások esetén az alátámasztó dokumentumok formai és tartalmi vizsgálata általánosságban a következők alapján:
 • Indikátor értékek vizsgálata, azok státusza.
 • Kompetencia felmérések (készség alapú, szakmai, ill. magatartás alapú) anyagai.
 • Célcsoportba tartozást igazoló dokumentumok.
 • Foglalkoztatási jogviszony fennállásának, munkaszerződés meglétének, tartalmának vizsgálata.
 • Képzésbe bevont célcsoport-tagok egyéni képzési terve.
 • Képzésbe bevont célcsoport-tagok tanulmányi szerződése.
 • Bevont felolvasó vagy jeltolmács esetén jogviszony ellenőrzése.
 • Képzési jelenléti ívek, munkahelyi jelenléti ívek, valamint bérjegyzékek összehasonlítása, ellenőrzése.
 • Vizsga dokumentáció.
 • Engedélyezett program megléte, engedélyezett  modulonkénti óraszámok ellenőrzése.
 • Haladási napló.
 • Külső oktató cég által biztosított további dokumentáció másolatainak megléte és Fktv. szerinti megfelelősége.
 • Hiányzási mérték betartásához szükséges pótórák ellenőrzése.
 • Lezajlott képzési napok jelenléti íveinek, haladási naplóinak ellenőrzése.
 • Teljesítési időszakban megvalósult vizsga dokumentáció és vizsgajegyzőkönyv áttekintése.

A módszereinkről, elektronikus támogató eszközeinkkel kapcsolatosan keressen bennünket!

 
X